REGULAMIN RACIBORÓWKI

 

Rezerwacje Apartamentów i Pokoi Wczasowych w Raciborówce dokonywane są poprzez wpłatę 30% zadatku (bezzwrotnego) na konto bankowe.

Nr rachunku IBAN: PL 11 1140 2017 0000 4802 0383 0882

Tytuł przelewu: Nazwa Apartamentu / Pokoju, Termin Wynajęcia, Imię i Nazwisko

Przed wpłatą zadatku prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy w celu potwierdzenia dostępności.

* W przypadku niedojazdu, odwołania rezerwacji w ciągu 14 dni poprzedzających przyjazd lub skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od Raciborówki - Gość zostaje obciążony 100% kwotą niezrealizowanego pobytu.

 

SEZON WYSOKI - Święta Bożego Narodzenia, Sylwester i Okres Noworoczny, Wielkanoc, Majówka, Boże Ciało, wakacje szkolne, lipiec, sierpień.

Wakacje szkolne, lipiec, sierpień - min. okres pobytu 7 nocy (sobota - sobota).

Święta i długie weekendy - okres pobytu ustalany indywidualnie.

 

SEZON NISKI - pozostałe miesiące - min. okres pobytu 2 noce.

 

1. Zameldowanie w Raciborówce od godz. 16.00. Prosimy o wymeldowanie do godz. 10.00.
2. Do korzystania z pomieszczeń i terenu Raciborówki uprawnieni są wyłącznie Goście wynajmujący.

 

Do Raciborówki zapraszamy Gości indywidualnych, nie przyjmujemy grup zorganizowanych. Brak możliwości organizacji hucznych imprez, zjazdów integracyjnych, wieczorów kawalerskich, panieńskich itp.


3. Minimalny wiek osoby meldującej się - ukończony 18 r. ż. Przy meldunku w dniu przyjazdu należy okazać dowód tożsamości i dokonać płatności pozostałej kwoty gotówką.
4. Zapraszamy Gości z dziećmi min. 10 lat. Dzieci przebywają na terenie Raciborówki, a zwłaszcza nad jeziorem wyłącznie pod opieką osób dorosłych.

5. Przed opuszczeniem Raciborówki następuje odbiór pokoju lub apartamentu (ok. 15 min) – sprawdzanie z listą wyposażenia, wymagane jest opróżnienie zmywarki z czystych naczyń.
6. Na terenie obiektu dostępne są nieodpłatne miejsca parkingowe - wyłącznie dla naszych Gości.
7. Sprzęt wodny ( rower wodny, łódki, kajaki ), parasole, leżaki, grille udostępniamy naszym Gościom nieodpłatnie.
Wypożyczony sprzęt należy zwrócić w stanie jak przed użytkowaniem.
8. W Raciborówce nie przyjmujemy zwierząt domowych.
9. Użytkownicy ponoszą materialną odpowiedzialność za mienie powierzone im do użytkowania podczas pobytu. W razie uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia zostanie naliczona rekompensata finansowa za stratę lub koszt naprawy – do uregulowania najpóźniej w dniu wyjazdu. Ewentualne uszkodzenia sprzętu zgłaszamy Gospodarzom niezwłocznie.
10. Zakaz palenia tytoniu obowiązuje we wszystkich pomieszczeniach.
11. Prosimy nie pozostawiać otwartego ognia (świeczki, grill) bez nadzoru.
12. Do sedesów prosimy nie wrzucać przedmiotów innych niż te, do których są przeznaczone, czyli nieczystości sanitarne i papier toaletowy. Na pozostałe przedmioty, w każdej łazience znajduje się kosz.
13. Prosimy o zorientowanie się, gdzie znajduje się gaśnica przeciwpożarowa i jak się ją użytkuje.

14. Za rzeczy i inne mienie wartościowe pozostawione w pokojach lub na terenie Raciborówki właściciele nie ponoszą odpowiedzialności.
15. Szanując chęć wypoczynku wszystkich Gości i Sąsiadów Raciborówki prosimy o zachowanie ciszy nocnej od 23.00 – 7.00.
16. Właściciele zastrzegają sobie prawo żądania opuszczenia terenu Raciborówki przez Gości, którzy w rażący sposób zakłócaliby wypoczynek pozostałym Gościom. Wiąże się to z utratą 100% opłaty za niewykorzystaną część pobytu.
17. Za wypadki i inne szkody związane z nieprzestrzeganiem zasad pobytu w Raciborówce – właściciele nie odpowiadają.
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
19. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2019 r.


GOSPODARZE

WIKTOR 696130212
AGNIESZKA 602355710
PIOTR 606433417